Chiều ngày 21/1, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

.

Năm 2020, Đảng bộ Sở GD-ĐT đã lãnh, chỉ đạo các chi bộ và toàn ngành hoàn thành Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh. Đến nay, Sở đã hoàn thành 15/15 nhiệm vụ và 2 nhiệm vụ bổ sung; xây dựng chương trình, kế hoạch năm và cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết của Đảng bộ thành việc làm cụ thể gắn với công tác chuyên môn, từng chi bộ, đơn vị, cá nhân; hoàn thành kế hoạch năm 2020 về sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp học, sắp xếp giảm đc 98 điểm trường; tích cực tham mưu UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ, các điều kiện khác để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; năm học 2019 - 2020, tỉnh có 623 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi các môn văn hóa THCS, THPT cấp tỉnh, quốc gia; học sinh sau tốt nghiệp THCS vào THPT đạt 58,1%; đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở GD-ĐT đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản cho học sinh tạm nghỉ học và đi học trở lại, đảm bảo an toàn, đúng thời điểm và tình hình dịch bệnh… Bên cạnh đó, Đảng bộ Sở GD-ĐT cũng chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các bộ, đảng viên; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể; chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; quán triệt, tuyên truyền, lãnh, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ, các hội nghị, các cuộc họp tập trung vào Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Năm 2021, Đảng bộ Sở GD-ĐT tiếp tục nỗ lực, chủ động, tích cực, đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021: tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng GD-ĐT; chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn và ưu tiên giáo dục vùng dân tộc; giảm hiện tượng học sinh bỏ học ở vùng cao, vùng khó khăn; nhân rộng Mô hình “Trường học hạnh phúc”; nâng cao chất lượng công tác hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông… Tăng cường công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng đảng viên mới; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5/5 chi bộ đạt tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục, tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển GD-ĐT…

Tại Hội nghị, Sở GD-ĐT đã phát động ủng hộ “Tết vì người nghèo” với số tiền gần 47 triệu đồng.

Nhân dịp này, Sở GD-ĐT đã trao Giấy khen cho 1 tập thể và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Lãnh đạo, cán bộ Sở GD-ĐT tham gia ủng hộ “Tết vì người nghèo”.
.