.

Ngày 13.1.2021 khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội gồm 8 đơn vị bao gồm ; Sở Y tế, Sở giáo dục và đào tạo, sở LĐTB&XH, sở TT&TT, sở VHTT& DL, Đài PTTH Yên Bái, ban Dân tộc, Bảo hiểm XH tỉnh. Xác định thi đua khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục nên ngay từ đầu năm khối thi đua các cơ quan văn hóa, xã hội đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. Bên cạnh các phong trào thi đua do trung ương, tỉnh, của bộ, ngành phát động thì các cơ quan trong khối đã đã tự phát động phong trào thi đua theo chuyên đề của nghành. Từ các phong trào thi đua đã tạo được ra nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến, góp chung cho kết quả 5 năm 2015 – 2020 của phong trào thi đua các sở, nghành. Qua tự chấm điểm của các cơ quan theo thang điểm 1000 thì các cơ quan trong khối đều đạt từ 968 đến 999 điểm. Tại hội nghị các cơ quan trong khối đã thống nhất suy tôn Sở Y tế đạt cờ thi đua của chính phủ, sở Giáo dục và đào tạo, sở LĐTB&XH đạt bằng khen của UBND tỉnh,

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021, khối thi đua các cơ quan văn hóa, xã hội đã đưa ra như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ban nghành và địa phương về công tác thi đua khen thưởng. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động. Tăng cường công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác, kiểm tra giám sát phong trào thi đua, chú trọng khen thưởng đúng người đúng thành tích. Mỗi đơn vị trong khối xây dựng ít nhất 2 mô hình điển hình, tiên tiến. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong khối.

Tại hội nghị các cơ quan trong khối đã thống nhất suy tôn Sở Y tế đạt cờ thi đua của chính phủ, sở VHTT&DL đạt cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái, sở Giáo dục và đào tạo, sở LĐTB&XH đạt bằng khen của UBND tỉnh. Sở GD và ĐT được suy tôn là trưởng khối thi đua các cớ quan văn hóa, xã hội năm 2021./.

Đ/c Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận nhiệm vụ Trưởng khối thi đua năm 2021