Ngày 24, 25/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức Hội thảo trực tuyến tại 10 điểm cầu trong tỉnh trao đổi về các bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Quang cảnh Hội thảo

Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức được 87 lớp tập huấn về SGK lớp 1 cho gần 18 nghìn lượt giáo viên lớp 1 và cán bộ quản lý bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp về chương trình giáo dục phổ thông mới; tổ chức lựa chọn SGK theo hướng dẫn tại Thông tư 01 của Bộ GD&ĐT; rà soát các trang thiết bị dạy học, bố trí đủ phòng học cho lớp 1 học 2 buổi/ngày, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo yêu cầu của Bộ; xây dựng chương trình, tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT…

Tuy nhiên, năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới còn gặp một số khó khăn như một bộ phận cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh chưa hiểu đầy đủ về Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đội ngũ giáo viên hiện nay còn thiếu, đặc biệt là giáo viên tin học và ngoại ngữ; trình độ, năng lực của một số giáo viên còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp….

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan về sách giáo khoa Tiếng Việt và Tự nhiên xã hội lớp 2 - Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và SGK cho hoạt động trải nghiệm Bộ chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. 

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu được nghe giới thiệu về bộ sách giáo khoa lớp 1 (tái bản) và bộ sách giáo khoa lớp 2 của nhóm tác giả sách Cánh Diều của Công ty VEPIC; trong đó nhấn mạnh về những điểm mới, cấu trúc, các kiến thức bổ trợ của sách; giới thiệu thiết bị dạy học theo chương trình sách giáo khoa, giới thiệu website, tài nguyên điện tử trên website và công tác tập huấn trực tuyến của các nhà xuất bản. 

Thông qua Hội thảo, cán bộ quản lý, giáo viên của tỉnh Yên Bái đã nắm rõ quan điểm xây dựng bộ sách, tính ưu việt của từng bộ sách, từng cuốn sách; đặc biệt là những điểm mới về nội dung, cấu trúc, phương pháp tiếp cận của các bộ SGK lớp 1, lớp 2, từ đó có đánh giá từng cuốn sách, từng bộ SGK để tham gia vào các khâu của công tác tổ chức lựa chọn SGK năm học 2021 - 2022. Đồng thời giúp cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận với SGK để chuẩn bị cho năm học mới. 

Ngành GD&ĐT Yên Bái đề nghị các bộ sách sau khi được Bộ GD&ĐT phê duyệt, nhà xuất bản cần cung cấp sách mẫu để giáo viên nghiên cứu, lựa chọn. Đối với những sách được chọn, đề nghị nhà xuất bản, các công ty cung ứng kịp thời và phối hợp tốt trong công tác tập huấn đề cán bộ quản lý, giáo viên nắm chắc và sử dụng có hiệu quả SGK đã lựa chọn. 

Nguồn: baoyenbai.com.vn